wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zwroty i Wymiany

Zwroty i Wymiany
1. Kupujący będący konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 287 ze zmianami), może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania Towaru. Zwracany towar powinien być nieużywany, czysty z metkami i pozbawiony wszelkich zapachów (np. perfum, kremów itp).

2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Kupującego Towarów objętych umową sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów. 

3. W celu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wydrukowanie formularza (druk do zwrotui wysłania wraz z paragonem lub fakturą VAT  na adres: Świat Kobiet ANA, 32-626 Jawiszowice, ul. Nawsie 52.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru nie jest możliwy, gdy Towar był używany w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego przez Kupującego, zapłata nastąpi przekazem pocztowym. Zwrot należności Sprzedawca dokonuje do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Koszty zwrotu pokrywa Kupujący.

UWAGA : nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.
 

5. Kupujący ma prawo do wymiany Towaru na inny znajdujący się w ofercie Sprzedającego pod warunkami określonymi poniżej. 
Kupujący może złożyć oświadczenie o wymianie, wysyłając informację na adres email  wskazany na Stronie Internetowej. 
Do wymiany dochodzi, jeżeli w terminie 14 dni od otrzymania Towaru przez Kupującego, Kupujący zwróci Towar uzasadniając przyczynę zwrotu Sprzedającemu. Koszty przesyłki związanej z wymianą pokrywa Kupujący, w tym koszty przesyłki w sytuacji, gdy Sprzedający uzna, iż towar nie podlega wymianie. 
Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje zwrócony Towar do wymiany, to w terminie maksymalnie do 7 dni wysyła wybrany na wymianę przez Kupującego Towar.


 


Przejdź do strony głównej